AlbertWOT
Optimaal Voorbereid

Talentcoach Paracycling KNWU






Specialisaties:

Voorbereiding op wielerevenementen en -wedstrijden

Presteren onder extreme klimatologische omstandigheden (hoogte en hitte)