AlbertWOT
Optimaal Voorbereid

Blog

2016-02-02

Is hoogtetraining een efficiënte behandeling voor obesitas?

Onlangs verscheen er in het Aspetar Sports Medical Journal een artikel over de mogelijke positieve effecten van hoogtetraining op obesitas. Overgewicht vormt een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid en volgens het artikel heeft de helft van de volwassenen wereldwijd te maken met overgewicht (BMI > 25) en daar de helft van worden beschouwd als klinisch obees (BMI > 30). De huidige behandelingen van obesitas bestaan uit voedingsbeperkingen, farmaceutische middelen en uiteindelijk maag verkleinende operaties. De rol van fysieke activiteit en een actieve levensstijl op gewichtsverlies wordt ook erkend.
Variatie in zuurstofconcentratie in organische systemen kan leiden tot gewichtsverlies een verbeterde cardio-metabole gezondheid, dus langdurige blootstelling aan zuurstofarme lucht zou kunnen bijdragen aan gewichtsmanagement programma’s bij obese patiënten. Daar komt bij dat hoog in de bergen het fenomeen “hoogte anorexia’  voorkomt, waarbij sprake is van een verminderde eetlust en een mogelijk verhoogd energieverbruik.
Het gezonde effect van naar de bergen gaan en daar enige weken verblijven is al lang bekend en toegepast, waarbij de combinatie van matige activiteit (wandelen) en de ijle lucht zorgt voor verbetering in gezondheid bij mensen met cardiovasculaire en ademhalingsklachten. Uit onderzoek bij obese personen blijkt dat meerdere keren per week laag intensieve training met zuurstofarme lucht voor 60-90 minuten in 4-8 weken leidt tot een grotere vermindering van het lichaamsgewicht, een verbetering van de lichaamssamenstelling en een grotere toename in conditie in vergelijking met groepen die trainden onder normale omstandigheden. Opvallend is dat de trainingen in de experimentele groepen uitgevoerd zijn bij een lagere absolute belasting dan bij de controle groepen. De mechanische belasting kan dus laag blijven in een groep die vaak al risicogevoelig is.
Conclusie
Obesitas is een gezondheidsprobleem. Blootstelling aan en trainen in (gesimuleerde) hoogte kan is een innovatieve methode om de ophoping van lichaamsvet tegen te gaan.
 
De link naar het hele artikel is hier te vinden: https://www.researchgate.net/publication/292607536_Is_altitude_training_an_efficient_treatment_for_obesity

Admin - 13:42:08 @ Hoogtetraining | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments