AlbertWOT
Optimaal Voorbereid

Contact

Aanspreekpartner: Albert Smit               

Email: info@albertwot.nl

Tel.: +31 6 52 62 78 87

KvK-Nummer: 64660427

BTW-nummer: NL193938030B01Locatie

AlbertWOT gevestigd in Hilversum

Straat en nummer: Hoge Larenseweg 83

Postcode en plaats: 1221 AL Hilversum


Algemene Privacyverklaring

Door het gebruik van onze website heeft U zich bereid verklaart met het overzicht, verwerking en gebruik van data volgens de onderstaande beschrijving in te stemmen. Onze website kan in beginsel bezocht worden zonder registratie vooraf. Daarbij wordt informatie zoals bijvoorbeeld, welke  pagina’s U bekijkt, naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd, voor statistische doeleinden op de server opgeslagen, zonder dat het op Uw persoon  terug te voeren is. Persoonlijke data, in bijzonder naam,  adres of e-mailadres worden alleen op vrijwillige basis opgeslagen. Zonder Uw instemming zal deze informatie niet aan derden doorgegeven worden.

Privacyverklaring voor Twitter

Onze website gebruikt functies van Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het oproepen van onze website met Twitter-Plug-Ins wordt direct een verbinding tussen Uw browser en de Twitter servers tot stand gebracht. Daarbij wordt informatie aan Twitter gestuurd. Heeft U een Twitter account dan kan deze informatie aan Uw Twitter account verbonden worden. Indien U dit niet wenst is het raadzaam om Uw Twitter account uit te loggen voor U onze website bezoekt. Interacties, in het bijzonder het aanklikken een “Re-Tweet”-knop worden tevens aan Twitter door gegeven. Meer informatie vindt U op: https://twitter.com/privacy

Disclaimer

AlbertWOT (Kamer van Koophandel: 64660427), hierna te noemen AlbertWOT, verleent u hierbij toegang tot www.albertwot.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

AlbertWOT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.albertwot.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AlbertWOT. Beperkte aansprakelijkheid.

AlbertWOT spant zich in om de inhoud van www.albertwot.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.albertwot.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AlbertWOT.                     

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.albertwot.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.                     

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.albertwot.nl. AlbertWOT oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.                     

Voor op www.albertwot.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AlbertWOT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AlbertWOT en haar bezoekers.                    

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AlbertWOT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd