AlbertWOT
Optimaal Voorbereid

Inspanningstesten

Inspanningstesten bij een inspanningsfysioloog bieden u de mogelijkheid om uw sterke en zwakke punten te identificeren. Uw trainingsprogramma kan hierdoor aangepast worden om uw zwakke punten te verbeteren en uw sterke eigenschappen te versterken. Het regelmatig herhalen van dezelfde test geeft u en uw trainer inzicht in de effectiviteit van het trainingsprogramma en geeft hierdoor richting aan het trainingsprogramma. De testen geven u ook inzicht of goed op weg bent richting uw doel en kunnen zo motiverend werken. Soms geven testen ook inzicht of u talent heeft of niet en waar uw talent dan ligt.

Bij AlbertWOT kunt u terecht voor de volgende testen:

Submaximale inspanningstest

€35,- (16 min)

De Lamberts & Lambert Submaximal  Cycling Test (LSCT) is een submaximale inspanningstest, die zonder warming-up snel uit te voeren is en die inzicht verschaft in trainingsprogressie EN trainingsvermoeidheid van de sporter. Hierdoor kan het stadium van overreaching (het stadium voor overtraining) op tijdig gedetecteerd worden.


Power Profile Test

€125,- (1,5 uur)

De Power Profile Test is een wielerspecifieke test, waarbij een aantal maximale inspanningen geleverd worden met verschillende duur. Op basis van deze test wordt een relatie gelegd tussen geleverd vermogen en de volhoudtijd op dit vermogen. Op basis van dit profiel kan bepaald worden wat voor type renner u bent en in welke gebieden er verbetering is opgetreden, in vergelijking met een eerdere test. Zo kan bekeken worden hoe effectief uw trainingsprogramma is geweest en waar deze wellicht aangepast moet worden om uw doel te bereiken. Ook kunt u uw waarde vergelijken met referentiewaarden om te zien van welk niveau uw inspanningen zijn geweest.

Wingate Test

€50,- (30 min)

De Wingate test is DE klassieke test om anaerobe capaciteit en piekvermogen te bepalen. De test bestaat uit 30 seconden maximale inspanning. Hieruit wordt piekvermogen (hoogst behaalde vermogen), gemiddelde vermogen, tijd-tot-piekvermogen, piektrapfrequentie (hoogst behaalde trapfrequentie), tijd-tot-piektrapfrequentie en een vermoeidheidsindex bepaald.

Bij het afnemen van minimaal 3 maanden Trainingsbegeleiding krijgt u 10% korting op onze eigen testen.

Tarieven overzicht

Meer lezen over testen